Kwaliteit


Wij zijn allemaal geregistreerd volgens de wet BIG, Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
Daarnaast zijn wij ook lid van het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. We zijn daar ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register, CKR, en de klachtenregeling. Ook doen wij mee aan Kwaliefy.
Ook in deelverenigingen zijn wij actief, zoals de NVMT ( Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie) en de IOF in Almelo, het Intercollegiaal Overleg voor Fysiotherapeuten, waar we samen met collega's beroepsinhoudelijk overleggen.

Dit zijn niet alleen voorwaarden of waarborgen voor een goede kwaliteit, maar wij vinden het ook belangrijk op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in diverse vakgebieden.Mede daarom kunnen wij wel eens afwezig zijn wegens cursussen of bijscholing, maar dan weet u ook waar dat voor bedoeld is.

Ook bij vakantie of afwezigheid proberen wij onze kwaliteit te behouden. Normaal gesproken nemen de andere collega`s uit de praktijk mogelijke behandelingen over in goed overleg met de behandelende fysiotherapeut.

Wij werken samen met andere disciplines in de gezondheidszorg om zo tot een zo optimaal mogelijke behandeling/begeleiding van de mens te komen. Daar bij valt te denken aan huisartsen, specialisten uit de ziekenhuizen, verpleegkundigen, thuiszorg, dieetiek, oefentherapie Cesar, verpleeghuizen en inrichtingen etc.

Een streven om te komen tot een eerstelijns gezondheidscentrum ligt binnen onze visie.


Zoeken

Locaties

Roskamstraat 113/A
(locatie Buurstede)
7602 JZ Almelo
0546-862620

Anemoonstraat 68
7601 CW Almelo
0546-824233